3.Kako deca koriste SLOBODNO VREME?

U ovom (trećem) poglavlju:

Koliko deca imaju slobodnog vremena i kako ga koriste?
Kakvi su stavovi roditelja u vezi korišćenja slobodnog vremena od strane dece?
Kakve su razlike izmeñu dečaka i devojčica u korišćenju slobodnog vremena?
Koji su osnovni „stilovi“ u korišćenju medija?
Koje su osnovne razlike izmeñu želja i onoga što se bira u stvarnosti?

Delovi teksta:

Istraživanja vremena koje deca provode uz medije dovelo nas je do zaključka da su oni postali sastavni deo dečijeg života i da ih možemo nazvati delom kulture današnje dece. Podaci, poput onih koji su prikazani u prethodnom tekstu, a koji ukazuju na neshvatljivo dugo vreme koje deca provode uz medije, za mnoge autore su bili podsticaj za nova istraživanja.

...

Autori, koji su ovim temama posvetili više pažnje, otkrili su postojanje određenih stilova u korišćenju medija, koji predstavljaju način na koji jedinka najčešće kombinuje određene medije.
Teorija o stilovima u korišćenju medija je vredna naše pažnje pa ćemo se, nešto kasnije, malo bolje upoznati sa njom.

Ono što je za nas sada interesantno jeste odgovor na pitanje: Može li se, dok je dete veoma malo, već na predškolskom uzrastu, vešto odmerenim vaspitno-obrazovnim postupcima uticati na razvoj određenog stila u korišćenju medija? Ako je odgovor potvrdan, onda se tu krije jedan od važnih razloga zbog kojih je neophodno razvijati medijsku kulturu deteta i primenu obrazovne, naročito informacione tehnologije, u vaspitno-obrazovnom radu na predškolskom uzrastu.

...

Podatak, koji je za nas posebno interesantan, jeste da je gledanje televizije druga najčešća aktivnost današnje dece od treće do sedme godine, (nakon samostalne igre) a da u šestoj godini gledanje televizije postaje vodeća aktivnost u slobodnom vremenu dečaka. Ovim, kao i mnogim drugim istraživanjima zaključeno je da način na koji deca provode slobodno vreme zavisi, pored ostalog, od uzrasta i pola.

...

Značajno je da primetimo da aktivnosti koje podrazumevaju veće angažovanje roditelja, sa povećanjem uzrasta deteta, bivaju zamenjene medijima. Ovakva i slična istraživanja podsticala su nova istraživanja u traženju odgovora na pitanje koliko je komunikacija roditelj-dete (i sve što ona donosi sobom) narušena vremenski dužom upotrebom medija u porodici.

...

Većina roditelja smatra da su, u vreme kada su oni bili mali, ulice bile veoma bezbedne. Verovatno ćemo se složiti sa većinom ispitanih roditelja koji su izjavili da današnje ulice nisu više „veoma bezbedne“, već „prilično bezbedne“ i „ne veoma bezbedne“. (Slika 14).


Slika 14: Mišljenja roditelja o bezbednosti današnjih ulica
za decu određenih godina

...

Dok su roditelji, kada su bili mali kao njihova deca danas, provodili skoro „svo vreme“ ili „više od pola vremena“, ili „oko pola vremena“ napolju bez kontrole roditelja, današnja deca, u zavisnosti od uzrasta, bez kontrole roditelja najčešće provode „polovinu vremena“ ili „veoma malo vremena“ napolju. Ako tome dodamo podatke, iz istog istraživanja, po kojima je najčešća zajednička aktivnost dece i roditelja
gledanje televizije, onda se možemo zapitati u kolikom stepenu ovakvi stavovi roditelja utiču na izbor i vremensko trajanje korišćenja medija u slobodnom vremenu dece. Tako smo došli i do kraja priče o slobodnom vremenu dece. Zaključili smo da postoji vremensko preklapanje odreñenih aktivnosti i korišćenja odreñenih medija. Možda nismo primetili, ali, nije bez značaja
činjenica da su deca prilično zainteresovana da računar koriste za aktivnosti koje nisu igra. Otkrili smo da postoje stilovi u korišćenju medija i pitali se da li je odreñenim postupcima moguće uticati na formiranje odreñenog stila.

...

Delovi ovog teksta mogu se objavljivati samo uz navođenje izvora i autora.