Sadržaj knjige ''DETE I RAČUNAR U PORODICI I DEČIJEM VRTIĆU''

Autor: Nataša Anđelković
Izdavači: Beoknjiga & Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike & Savez informatičara vojvodine
Beograd, 2008.


Ukratko o knjizi:

Materijali za pisanje ove knjige prikupljani su oko tri godine.
Priča o učenju uz pomoć računara usko je povezana sa pričom razvoja medijske kulture, različitih načina korišćenja informacione tehnologije i njenih mogućih pozitivnih i negativnih uticaja na dete.

Knjiga ''Dete i računar u porodici i dečijem vrtiću'', bavi se odgovorima na brojna pitanja koja postavljate, zabrinuti zbog vremena i načina korišćenja računara od strane dece. Ako pripadate onim ljutima koji su svesni da odgovor na dečiju pažnju, usmerenu prema računarima, mora biti konstruktivan, i da rešenje nije u zabrani njegove upotrebe već u korišćenju ogromnih potencijala infomracione tehnologije da ostvari pozitivan uticaj na dete, onda je ovo knjiga koju želite da pročitate.

Obiljem podataka, rezultata istraživanje i saveta za roditelje i vaspitače, ova knjiga predstavlja putokaz na putu korišćenja računara za ostvarivanje pozitivnih uticaja na dete, dečiji razvoj i proces učenja.


Sadržaj knjige:


Koliko je računar prisutan u DEČIJEM ŽIVOTU?...................9
Mediji i vreme koje DECA PROVODE UZ MEDIJE ......................23
Kako deca koriste SLOBODNO VREME? ....................................43
Zašto deca biraju određene medije? STILOVI U KORIŠĆENJU
MEDIJA ..................................................................................53
Neka pitanja vezana za uticaj medija MAGIČNI TROUGAO........65
Kada je vreme za računar u detinjstvu? DECA RASTU UZ
RAČUNARU.............................................................................75
Kako deca uče da koriste računar? FAZE U RAZVOJU VEŠTINA
upotrebe informacione tehnologije..........................................87
Kako deca koriste računar? UPOZNAJMO KOMJUTERSKE IGRE103
Zašto su kompjuterske igre toliko interesantne? KOMPJUTERSKE
IGRE KAO PUTOKAZ..............................................................123
Kakva je veza između medija i agresivnosti? MEDIJI I
AGRESIVNOST......................................................................139
Uticaj informacione tehnologije na RAZLIČITE OBLASTI DEČIJEG
RAZVOJA..............................................................................151
Uticaj informacione tehnologije na FIZIČKI RAZVOJ DETETA..165
Kako informaciona tehnologija pomaže DECI SA POSEBNIM
POTREBAMA? .......................................................................179
Šta roditelji mogu da učine? SAVETI ZA RODITELJE ...............197
UMESTO ZAKLJUČKA.............................................................205