7. Kako deca uče da koriste računar? FAZE U RAZVOJU VEŠTINA upotrebe informacione tehnologije

U ovom (sedmom) poglavalju:

Faze u razvoju veštine upotrebe računara
Različite veštine korišćenja miša
O prisutnosti računara u porodicama sa decom
O procentu dece sa iskustvom u korišćenju računara

Delovi teksta:

Dete, sasvim prirodno, kao što ovladava veštinama upotrebe drugih tehnoloških dostignuća vremena u kojem živi, ovladava i veštinom upotrebe informacione tehnologije, u onom stepenu u kojem ta veština zadovoljava njegove potrebe. To je jedan od razloga zbog koga je, u radu sa decom predškolskog uzrasta, neophodno više govoriti o razvoju veština upotrebe tehnologije nego o početnom informatičkom opismenjavanju dece.

Faze kroz koje prolazi dete na putu usavršavanja veštine
upotrebe računara su:
POSMATRANJE
IMITIRANJE
POKUŠAVANJE
USAVRŠAVANJE VEŠTINE:
samostalnost u korišćenju softvera koji mu ponude odrasli
samostalnost u izboru softvera kao izbor u procesu učenja
SAMOSTALNOST NA PUTU SAMOOBRAZOVANJA

U nastavku teksta pokušaćemo da, ukratko, objasnimo svaku
od ovih faza.

....


Opisani put usvajanja veština upotrebe računara odnosi se, pre svega, na nivo veština koji će detetu omogućiti samostalnost u korišćenju softvera koji su mu namenjeni. U prethodnom tekstu
mogli smo da pročitamo da se veština korišćenja miša savladava poslednja (posle korišćenje tastature, ubacivanja i izbacivanja odgovarajućeg CD-a i uključivanja i isključivanja računara).
Kako veština korišćenja miša podrazumeva razlikovanje i pravilnu upotrebu nekoliko načina njegovog „kliktanja“, to ćemo se, u nastavku teksta pozabaviti načinima na koji deca usvajaju ovu
veštinu, odnosno svaku od njih posebno. Na osnovu svog skromnog iskustva u radu sa decom1 čini mi se da mogu da tvrdim da je put kojim dete savladava veštinu korišćenja miša približno sledeći: držanje miša, osnovno pokretanje miša, levi klik, dupli levi klik, desni klik, operacija „Drag and drop“.

...

Kada, kao vaspitač u vaspitnoj grupi (ili učitelj u razredu) počnete da koristite informacionu tehnologiju u svom radu sa decom, sasvim je logično da prvo ustanovite koliko je svako dete vešto u upotrebi računara odnosno, najvažnije je, koliko je vešto u upotrebi miša i da ustanovite kome je potrebna kakva i kolika pomoć u savladavanju ovih veština. Zbog toga nije loše da pročitate sledeća
iskustva i predloge:

...

Treba napomenuti da deca predškolskog uzrasta veoma lako savladavaju i korišćenje digitalnog foto aparata, skenera, štampača, web kamere... (to govorim iz ličnog iskustva u korišćenju informacione tehnologije u radu sa decom).

...

Delovi ovog teksta mogu se objavljivati samo uz navođenje izvora i autra.